Cookies

Ako používame cookies

Všetky naše webové stránky používajú „cookies“. Súbor cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý umiestňujeme do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, ak s tým súhlasíte. Tieto súbory cookies nám umožňujú odlíšiť vás od ostatných používateľov našej webovej stránky, čo nám pomáha poskytnúť vám dobrý zážitok z prehliadania a umožňuje nám ju zlepšovať.

Na aké účely používame cookies

  • zabezpečiť fungovanie webového sídla,
  • štatistické účely,
  • ukladať preferencie návštevníkov.

Typy súborov cookie, ktoré používame

Používame nasledujúce typy cookies:

  • nevyhnutne potrebné súbory cookies – sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať po webových stránkach a využívať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, ako je registrácia účtu.
  • výkonnostné cookies – tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad, na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie. Tieto informácie používame na zlepšenie našich webových stránok. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka.
  • funkčné súbory cookies – tieto súbory cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si vaše voľby a poskytnúť viac osobných funkcií. Napríklad funkčný súbor cookies možno použiť na zapamätanie úrovne hlasitosti, ktorú uprednostňujete pri sledovaní videí na našich webových stránkach. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať vašu aktivitu pri prehliadaní na iných webových stránkach.
  • cielené súbory cookies – tieto súbory cookies sa používajú na poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Zhromažďujú informácie o vašich zvykoch pri prehliadaní. Cielené súbory cookies sú prepojené so službami poskytovanými tretími stranami, ako sú tlačidlá „páči sa mi“, „zdieľať“ a reklamy. Súbory cookies zacielenia používame na odosielanie informácií o vašej návšteve tretím stranám, aby mohli urobiť reklamu pre vás relevantnejšou, keď navštívite webové stránky.

Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu nad väčšinou súborov cookies prostredníctvom nastavení prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, vrátane toho, ako vidieť, ktoré súbory cookies boli nastavené a ako ich spravovať a vymazať, navštívte stránku http://www.allaboutcookies.org.

Konkrétne súbory cookies, ktoré používame

Súbory cookies môže nastaviť buď www.nabytokaetas.sk („súbory cookies prvej strany“), alebo webová lokalita tretej strany („súbory cookies tretej strany“). Nižšie uvedené tabuľky identifikujú súbory cookies, ktoré používame, a vysvetľujú účely, na ktoré sa používajú.

Súbory cookies prvej strany

Poskytovateľ Názov Účel Expirácia Kategória
Google Analytics _gid Tento súbor cookies je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a analyzuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok. 24 hodín štatistické
Google Analytics _ga Tento súbor cookies je hlavný súbor cookies služby Google Analytics, ktorý sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov. 2 roky štatistické
Google Analytics _gat_gtag_UA_ Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek (miera požiadaviek na obmedzenie). 1 min štatistické
WordPress cookie_notice_accepted Ukladá súhlas, ktorý ste udelili, v lište cookie. 1 mesiac funkčné
Woocommerce wp_woocommerce_session_ Súbor cookies obsahuje informácie identifikujúce zákazníka a čas vypršania platnosti relácie. Pre kupujúcich je to náhodne vygenerovaný kryptograficky silný identifikátor. 2 dni funkčné
WordPress wp-settings-time- Číslo na konci je vaše individuálne ID užívateľa z tabuľky databázy užívateľov. Používa sa na prispôsobenie zobrazenia administrátorského rozhrania a prípadne aj hlavného rozhrania stránky. 1 rok funkčné
WordPress wordpress_logged_in_ Cookies pre prihláseného používateľa relácia funkčné
Woocommerce woocommerce_items_in_cart Zaznamenáva, či sú v nákupnom košíku WooCommerce nejaké položky relácia funkčné
Woocommerce woocommerce_cart_hash Ukladá zakódovaný reťazec predstavujúci obsah nákupného košíka WooCommerce relácia funkčné
WordPress wp-settings-1 Používa sa na uloženie nastavení používateľa wp-admin. 1 rok funkčné
WordPress wordpress_sec_ Používa sa na účely ochrany a zabezpečenia počas relácie prehliadania. relácia funkčné
PHP phpsessid Súbory cookie s názvom PHPSESSID obsahujú iba odkaz na reláciu (návštevu našej stránky) uloženú na webovom serveri. V prehliadači používateľa sa neukladajú žiadne informácie a tento súbor cookie môže webová stránka použiť iba v aktuálnej relácii. relácia funkčné
WordPress SGPBShowingLimitationDomain17513 PopUp builder relácia funkčné

 

Súbory cookies tretej strany

Poskytovateľ Názov Účel
Paddle

paddlejs_campaign_referrer

Používa sa pri pokladni Paddle na sledovanie odkazujúcich návštevníkov kampaní. Expirácia 30 dní
Paddle

paddlejs_checkout_variant

Tento súbor cookie generuje spoločnosť Paddle na vykonávanie nákupov a platieb. Expirácia 90 dní.
Google SIDCC
SID
SAPISIS
HSID
Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch pre videá hosťované službou YouTube v mapách integrovaných s Mapami Google
Google NID Tento súbor cookie obsahuje jedinečné ID, ktoré sa používa na zapamätanie vašich preferencií a ďalších informácií, ako je váš preferovaný jazyk, koľko výsledkov vyhľadávania by ste radšej zobrazili na stránke s výsledkamia či chcete mať zapnutý filter Bezpečného vyhľadávania spoločnosti Google.
SGBFUserId
Facebook Datr Účelom je identifikovať webový prehliadač používaný na pripojenie k Facebooku, bez ohľadu na to, ktorý používateľ je prihlásený. Tento súbor cookie hrá kľúčovú úlohu v bezpečnosti. Marketingové cookies. Expirácia 2 roky.
Facebook Sb Facebook ukladá informácie o prehliadači na zlepšenie jeho bezpečnostných nastavení. Marketingové cookies. Expirácia 2 roky.
Facebook Usida Zhromažďuje kombináciu prehliadača používateľa a jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na prispôsobenie reklamy používateľom. Relácia
Facebook _fbp Zhromažďuje kombináciu prehliadača používateľa a jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na prispôsobenie reklamy používateľom. 3 mesiace
Crisp chat crisp_client* Tieto súbory cookie sú nastavené pre návštevníkov, ktorí chcú používať službu online chatu OWA. Bez zapnutých týchto cookies nebudú mať používatelia webových stránok prístup k chatovacej službe. Funkčné cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Prostredníctvom tejto webovej stránky spracúvame iba údaje, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári, a to výlučne na účely zaslania požadovaných informácií a/alebo vyriešenia vami vznesených pochybností alebo otázok; a ak ste výslovne súhlasili so zasielaním elektronickej komunikácie súvisiacej s našimi aktivitami alebo službami, newsletterov atď.

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je súhlas, ktorý udelíte prijatím týchto Zásad ochrany osobných údajov pred odoslaním / poskytnutím vašich údajov.

Informácie, ktoré požadujeme, sú vhodné, relevantné a nevyhnutne potrebné a v žiadnom prípade nám ich nie je povinná poskytnúť, no ich neoznámenie môže mať vplyv na účel služby alebo nemožnosť jej poskytnutia.

Zachovanie údajov

Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý sa zhromažďujú, a na zistenie prípadných záväzkov, ktoré môžu z účelu vyplývať, okrem lehôt ustanovených v predpisoch o spisoch a dokumentácii.

Dátová komunikácia

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom rôznych foriem kontaktu alebo prostredníctvom e-mailu, pošty alebo telefónu nebudú prenesené ani oznámené tretím stranám, s výnimkou prípadov potrebných na rozvoj, kontrolu a súlad vyjadrených účelov, v v zákonom stanovených prípadoch, ako aj v konkrétnych prípadoch, o ktorých je užívateľ výslovne informovaný.